کتاب آشپزی

آشپزی ساده در خانه

طرز پخت چیپس سیب زمینی به شكل گل رز !


How To Make Potato Roses (13 pics)

How To Make Potato Roses (13 pics)

How To Make Potato Roses (13 pics)

How To Make Potato Roses (13 pics)

How To Make Potato Roses (13 pics)

How To Make Potato Roses (13 pics)

How To Make Potato Roses (13 pics)

How To Make Potato Roses (13 pics)

How To Make Potato Roses (13 pics)

How To Make Potato Roses (13 pics)

How To Make Potato Roses (13 pics)
How To Make Potato Roses (13 pics)

+ نوشته شده در  88/12/03ساعت 10:23  توسط مژگان  |